21 september 2018

Over Mr. Lieke

Mr. Lieke zorgt ervoor dat de (juridische) basis op orde is binnen uw onderneming. Dit voorkomt juridische conflicten met zakenpartners of klanten. Goede, heldere afspraken vooraf, voorkomt achteraf vervelende discussies. Daarnaast help het u bij uw bedrijfsvoering, het aanvragen van een krediet gaat een stuk gemakkelijker.

Het direct inzicht hebben in de bestaande contracten is van belang voor elke onderneming. Zo weet u als ondernemer precies welke afspraken u hebt gemaakt en wat de risico’s hiervan zijn. Tevens is dit van belang bij veranderende wetgeving. Neem bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei van kracht is gegaan. Door een goed inzicht in de bestaande contracten en procedures kan dergelijke wetgeving makkelijker worden geïmplementeerd.

Het hebben van goede standaardcontracten en algemene voorwaarden scheelt de ondernemer veel tijd bij het sluiten van contracten. Tevens verlaagt dit het risico op discussie achteraf. Standaardcontracten en algemene voorwaarden zorgen ook voor een tijdsbesparing achteraf. Voor alle medewerkers is immers duidelijk wat er is afgesproken met een partner of de klant.

De eerste stappen naar de basis op orde

De eerste stappen naar de basis op orde zijn:

  • het opzetten van een contractbeheer en – management;
  • het opstellen en implementeren van algemene voorwaarden;
  • het opstellen van modelcontracten.

Deze basis is natuurlijk niets wanneer u of uw medewerkers hiermee niet goed aan de slag gaat. Mr. Lieke zorgt er dan ook voor dat het gebruik van deze documenten door middel van beleid wordt gewaarborgd in de organisatie.

Met het van kracht gaan van de AVG is ook het waarborgen van de privacy van medewerkers, klanten en contactpersonen onderdeel geworden van de basis op orde. In alle processen binnen de organisatie zal hiermee rekening gehouden moeten worden. Mr. Lieke zorgt er ook voor dat de privacy gewaarborgd wordt binnen de onderneming.

Waarom Mr. Lieke?

Mr. Lieke is geen standaard jurist. Mr. Lieke beschikt naast de nodige juridische kennis namelijk ook over de kwaliteiten om de cultuur en werkwijze te veranderen binnen een onderneming.  Door mijn ervaring als key-user en projectmanager ben ik in staat om de huidige processen binnen een onderneming in kaart te brengen, nieuw beleid te formuleren en te implementeren in een onderneming. Coachen van medewerkers en het veranderen van de cultuur binnen een onderneming zijn dan ook geen probleem voor mij.