Veel webshops maken gebruik van Google Analytics om de statistieken van hun website te verzamelen en te analyseren. Deze informatie kun je gebruiken om bijvoorbeeld reclamecampagnes uit te zetten of delen van de website aan te passen aan het gedrag van de bezoekers.

Met de analytische cookies van Google Analytics verwerk je persoonsgegevens van jouw websitebezoekers. Voor het plaatsen van dit soort cookies heb je in beginsel toestemming nodig. Wil je hiervan gebruik maken, zonder toestemming te vragen?  Volg dan de volgende 6 stappen.

STAP 1 Sluit een verwerkersovereenkomst met Google
STAP 2 Stel in dat Google niet het volledige IP-adres mag verwerken (Anonymize IP)
STAP 3 Zet ‘gegevens delen’ met Google uit in je accountsinstellingen
STAP 4 Zet ‘gegevens delen voor advertentiedoeleinden’ met Google uit in je Property-instellingen
STAP 5 Zorg ervoor dat de functie voor User ID’s in de Property-instellingen uitgeschakeld staat
STAP 6 Informeer de bezoekers in het Cookie Statement over het gebruik van Google Analystics

Tip! Bied je bezoekers een opt-out aan.

Een complete werkinstructie kun je vinden in de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe zit het met andere soortgelijke cookies?

Ook voor het gebruik van andere soortgelijke analytische-, affiliate of A/B testing cookies kan gesteld worden dat je geen toestemming meer hoeft te vragen indien je voor deze cookies ook bovenstaande stappen volgt.