Legal Business Partner

Voor een goede juridische ondersteuning van de organisatie, is alleen juridische expertise niet meer voldoende. In de rol van Legal Business Partner beschikt de jurist naast juridische kennis en kwaliteiten ook over kennis van de organisatie en het ondernemen. Hierbij doelen we op klantfocus, het begrijpen van de organisatie en een heldere afstemming tussen de (operationele) organisatie en legal gecombineerd met onder andere leiderschap en het aannemen van een rol als vertrouwd adviseur.

Een Legal Business Partner is meer betrokken bij de organisatie en biedt daardoor meer toegevoegde waarde. De Legal Business Partner doorgrond de organisatie doordat zij processen in kaart brengt, vooraf (mogelijke) risico’s signaleert, en proactief betrokken is bij organisatievraagstukken.

Een Legal Business Partner van Mr. Lieke kan hiermee de juridische aspecten van de organisatie optimaliseren en integrale oplossingen bieden bij problemen waarbij doorlooptijden worden versneld, de uitvoering wordt verbeterd en heeft de organisatie minder (reparatie) kosten.

Voordelen

  • Samenwerking tussen alle afdelingen van de organisatie en de juridische wereld
  • Versnellen van werkprocessen
  • Efficiënter bereiken van doelen