4 augustus 2016

Algemene voorwaarden

U kunt de algemene voorwaarden van Mr. Lieke hier downloaden en opslaan.

Privacy Statement Mr. Lieke

Uw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over u bekend is of wordt. Omdat ik u (in meer of mindere mate) vraag om persoonlijke gegevens, vind ik het belangrijk te laten weten wat er met die informatie gebeurt. Mr. Lieke respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie die u aan Mr. Lieke verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld, zonder uw toestemming.

In dit Privacy Statement informeer ik u op een heldere en transparante wijze over de manier waarop Mr. Lieke persoonsgegevens verwerkt. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Mr. Lieke zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat Mr. Lieke:

  • duidelijk – via deze privacyverklaring – vermeldt met welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
  • de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • uw persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van haar doelstellingen en u toestemming vraagt in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteert om u persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Mr. Lieke, Brabantplein 30, 5401 GS te Uden, info@mrlieke.nl.

Waarvoor verwerk ik uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Mr. Lieke uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van het geven van juridisch advies en/of de uitvoering van de overeenkomst verzamelt en verwerkt Mr. Lieke hiertoe persoonsgegevens, waaronder uw naam, factuur-/bezoekadres, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer en indien nodig andere persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld medische gegevens of uw woonsituatie:

  • Wanneer u een juridische vraag stelt en ter beantwoording hiervan;
  • Wanneer u contact hebt met Mr. Lieke. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u mij via e-mail benadert, het contactformulier invult of mij via social media benadert;
  • Om u van mijn diensten op de hoogte te houden;

Gegevens die u mij toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door mij slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst of wanneer u nadrukkelijk toestemming hebt gegeven. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door mij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Bewaartermijn

Mr. Lieke bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Mr. Lieke gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Mr. Lieke behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Indien in geval van nieuwe wet- of regelgeving wijziging van onze privacy policy nodig mocht zijn, dan vindt u op onze website altijd de meest recente informatie.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

U mag ons via info@mrlieke.nl om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Bij vragen of opmerkingen kun u ook schriftelijk contact met ons opnemen via Mr. Lieke, Brabantplein 30, 5401 GS UDEN, per e-mail via info@mrlieke.nl of telefonisch via +31 (0)6-52298392.