Standaard aangevinkt selectievakje is geen actieve toestemming!

Maakt u gebruik van marketing- en tracking cookies op uw website? Lees dan snel verder, want mogelijk moet u uw cookiebanner wijzigen.  Op 1 oktober 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof), het hoogste rechtsorgaan binnen de Europese Unie, een belangrijke uitspraak gedaan over het verlenen van toestemming voor cookies (ECLI:EU:C:2019:80). De hoogste Duitse rechter heeft aan het Hof hierover de volgende vraag gesteld:

Is er sprake van het verlenen van rechtsgeldige toestemming bij het accepteren van een cookiemelding met een standaard aangevinkt selectievakje?

‘Nee!’ zegt het Hof. Wanneer gebruik is gemaakt van een standaard aangevinkt selectievakje, is géén rechtsgeldige toestemming verleend voor het plaatsen van cookies. Dit geldt dus ook als u gebruik maakt van een informatiebalk waarbij door enkel verder klikken alle cookies mogen worden geplaatst.

Wat speelde er?

In voornoemde zaak betwist de Duitse consumentenorganisatie (Verbraucherzentrale Bundesverband) dat gebruikers toestemming hebben verleend voor het gebruik van cookies door de Duitse onderneming Planet49. Planet49 had op 24 september 2013 een reclameloterij georganiseerd. Gebruikers die wilden deelnemen aan dit spel werd gevraagd hun postcode in te voeren. Na het invullen hiervan werd de gebruiker doorgestuurd naar een andere webpagina. Hier werd hen gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van hun gegevens voor aanbiedingen van sponsors en partners. Hierbij was het selectievakje vooraf niet standaard aangevinkt. Vervolgens werd hen gevraagd om toestemming te geven voor het plaatsen van marketing- en trackingcookies. Hierbij was het selectievakje voor toestemming wel alvast aangevinkt. Volgens de Duitse consumentenorganisatie was bij deze laatste wijze van toestemming vragen, geen sprake van een rechtsgeldige toestemming.

Wanneer is toestemming rechtsgeldig verleend?

Rechtsgeldige toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling een hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. Het hof heeft in voornoemde uitspraak uitleg gegeven wanneer hier nu precies sprake van is, en wanneer niet.

Ondubbelzinnig

Volgens het Hof is er voor het ‘ondubbelzinning’ verlenen van toestemming een actieve gedraging nodig van de gebruiker. Uit een standaard aangevinkt selectievakje blijkt volgens het Hof geen actieve handeling. Hierbij is het namelijk onmogelijk  om vast te stellen of de gebruiker van de website actief en expliciet toestemming heeft gegeven. Het kan immers niet worden uitgesloten dat de gebruiker de informatie bij het standaard aangevinkte selectievakje niet heeft gelezen of het vakje niet heeft opgemerkt voor hij zijn activiteiten op de bezochte website voortzette. De toestemming is dan ook niet rechtsgeldig wanneer deze is verleend met het gebruik van een standaard aangevinkt selectievakje.

Specifiek

Voorts moet de toestemming ‘specifiek’ zijn. Het moet voor de gebruiker duidelijk zijn dat hij toestemming verleend voor het gebruik van cookies indien hij op een bepaalde ‘knop’ op de website drukt.

Informatieplicht

Een gebruiker moet ook weten waarvoor hij toestemming geeft. U moet de gebruiker dus informeren. Volgens het Hof moet u de gebruiker in elk geval informeren over het doel van het gebruik, hoelang de cookies actief blijven en of derden al dan niet toegang tot de cookies hebben.

Ook voor andere gegevens!

De vereisten voor rechtsgeldige toestemming gelden niet alleen bij persoonsgegevens, maar ook in geval van andere gegevens. Volgens de Europese Unie moet de gebruiker namelijk worden beschermd tegen iedere inmenging in zijn privéleven, met name tegen het risico dat verborgen identificatoren en andere soortgelijke software zonder zijn medeweten zijn apparatuur binnenkomen.

Mogelijke gevolgen voor u

Gebruikt u een cookiemelding met een standaard aangevinkt selectievakje op uw website? Dan raad ik u aan het betreffende selectievakje niet meer standaard aan te vinken. Aan de informatieplicht kunt u voldoen door gebruik te maken van een cookieverklaring. Hebt u hulp nodig met het opstellen van deze verklaring? Neem dan contact op met Mr. Lieke.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *