Wel of geen overeenkomst tot stand gekomen?

Voordat u definitief een overeenkomst sluit met uw wederpartij hebt u vaak reeds onderhandeld over de essentie van de overeenkomst. Tijdens deze onderhandelingen komen vaak meer punten aan bod dan uiteindelijk in de overeenkomst worden vastgelegd. Zorg ervoor dat u alle onderdelen die volgens u onderdeel zijn van de afspraken ook vastlegt in de definitieve overeenkomst. Anders hebt u waarschijnlijk geen overeenkomst, terwijl u dacht het met elkaar eens te zijn.

Wel of geen overeenkomst?

In een recent arrest van 18 september 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:8370) bevestigt het Hof Arnhem-Leeuwarden dat het verstandig is om afspraken duidelijk vast te leggen op papier, óók als u erop vertrouwt dat u goede afspraken hebt gemaakt.

In deze zaak hebben partijen in 2006 onderhandeld over de verkoop van een perceel grond alsmede over de bouw van een hal op dit perceel. Verkoper, tevens zijnde een aannemer, zou voor de koper de hal bouwen. Onder voorbehoud van een bestemmingsplanwijziging gaat koper over tot de koop van het perceel en de afname van de bouw van een hal op dit perceel.

In 2007 bevestigt de verkoper de afspraken in een brief. In de brief stond geen omschrijving van de hal, geen bouwsom en stonden ook geen andere voorwaarden voor de bouw van de hal. Partijen hebben beiden de brief ondertekend voor akkoord. Ze hebben de brief echter niet uitgewerkt in een aparte koopovereenkomst dan wel koop-/aannemingsovereenkomst.

Na bestemmingsplanwijziging heeft koper het perceel echter niet afgenomen en geen hal laten bouwen. Volgens de koper hebben partijen namelijk enkel onderhandeld, maar is daar niets uitgekomen.

Leg je afspraken duidelijk vast

De kern van het geschil is de vraag of er tussen partijen al dan niet een overeenkomst tot stand is gekomen. Volgens de rechtbank en het Hof is geen koop- en/of aannemingsovereenkomst tot stand gekomen. Vanwege het onlosmakelijk verband tussen de koopovereenkomst en de niet tot stand gekomen aannemingsovereenkomst kan de verkoper geen aanspraak maken op de nakoming van de afspraken die zijn vastgelegd in de brief. Uit de brief en het geschetste feitenrelaas door partijen volgt dat beide partijen de verkoop van het perceel beoogden in combinatie met de bouw van de hal door verkoper.

Zelfs als de brief gold als perfecte koopovereenkomst was geen aannemingsovereenkomst tot stand gekomen. In dit geval was er zonder aannemingsovereenkomst ook geen koopovereenkomst.

Conclusie

Zorg er dus voor dat alle elementen waarover u overeenstemming hebt bereikt in de onderhandelingen worden opgenomen in één of meerdere overeenkomsten. Dit voorkomt dat u later voor verrassingen komt te staan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *