Belastingdienst verwerkt BSN in strijd met privacywet

Als eenmanszaak heb ik van de Belastingdienst een Btw-identificatienummer ontvangen waarin mijn BSN zit verwerkt. Persoonlijk vind ik dit heel vervelend. Ik moet dit nummer namelijk verplicht vermelden op onder andere mijn factuur.  Als ik een webshop had, zou ik zelfs verplicht zijn om mijn Btw-identificatienummer ook op mijn website te vermelden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft nu geoordeeld dat de Belastingdienst geen wettelijke basis heeft voor het gebruik van mijn BSN in mijn Btw-identificatienummer.

BSN: bijzonder persoonsgegeven

De AP heeft het beleid van de Belastingdienst getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei van kracht is gegaan. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de Belastingdienst geen wettelijke grondslag heeft voor het gebruik van het BSN.

Het BSN wordt gebruikt om de communicatie tussen de overheid en burgers te vergemakkelijken. Wanneer het BSN in de verkeerde handen valt, kan dit leiden tot identiteitsfraude. Het BSN is daarom een bijzonder persoonsgegeven. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens gelden strengere eisen. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden, tenzij de verwerking aan één van de in de AVG genoemde 10 uitzonderingen voldoet. Hier was in dit geval geen sprake van.

Belastingdienst moet verwerking zo snel mogelijk stoppen

De AP heeft de Belastingdienst laten weten dat zij zo snel mogelijk moeten stoppen met het gebruik van het BSN in het Btw-identificatienummer. De Belastingdienst moet in elk geval uiterlijk 1 januari 2019 hieraan voldoen. Als de Belastingdienst dit niet lukt, moet zij heel goed onderbouwen waarom dit het geval is. Wanneer zij dit niet kan, dan kan de AP een verwerkingsverbod afdwingen of een boete opleggen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *